Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

V

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Varelagerets lagringstid:

Formel:

SV * 360
VF

SV: Sum varelager år
VF: Vareforbruk

Kommentar:
Varelagerets lagringstid er i stor grad avhengig av bransje.
Viser hvor lenge varene ligger på lager i snitt. Formelen er hensiktsmessig å bruke når en skal vurdere omløpet på varene over tid.

Kontant Vanlig Lang
< 31 dg 31-60 dg > 60 dg

Varelagerets omløpshastighet:

Formel:

Varelagerets omløpshastighet = VF / SV

VF: Vareforbruk
SV: Sum Varelager

Kommentar:
Omløpshastigheten på varelageret viser hvor ofte varelageret byttes ut i løpet av ett år. Dersom omløpshastigheten er stor risikerer en i mindre grad at varelageret blir gammelt og en får lavere verdi på varene. Dersom omløpshastigheten er lav, kan også dette tyde på at lageret er for stort, eller at salget av varer går dårlig.

En kan også se unaturlige verdier for varelagerets omløpshastighet dersom en ett år tar store avskrivninger på varelageret for å kompensere for verdifall.

Omløpshastigheten på varelageret er bransjeavhengig og det er dermed vanskelig å gi et tall på hvor mye normalverdien skal være.


Vedtekter:

Kommentar:
Alle AS og ASA skal ha vedtekter. I følge aksje- og allmennaksjeloven skal vedtektene minst inneholde informasjon om bl.a selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende og hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen. Ved bestilling av vedtekter følger normalt selskapets generalforsamlingsprotokoll med også. Vedtekter (selskapsavtale) leveres også for enkelte andre organisasjonsformer, som for eksempel sparebanker, gjensidig forsikringsselskap, kommandittselskap og ansvarlige selskaper.

Bestillinger før kl 12 blir normalt behandlet samme virkedag. Lenger leveringstid kan forekomme.


Verdipapirfond (VPFO)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Virksomhet drevet i fellesskap (VIFE)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud