Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

V


Varelagerets lagringstid:

Formel:

SV * 360
VF

SV: Sum varelager år
VF: Vareforbruk

Kommentar:
Varelagerets lagringstid er i stor grad avhengig av bransje.
Viser hvor lenge varene ligger på lager i snitt. Formelen er hensiktsmessig å bruke når en skal vurdere omløpet på varene over tid.

Kontant Vanlig Lang
< 31 dg 31-60 dg > 60 dg

Varelagerets omløpshastighet:

Formel:

Varelagerets omløpshastighet = VF / SV

VF: Vareforbruk
SV: Sum Varelager

Kommentar:
Omløpshastigheten på varelageret viser hvor ofte varelageret byttes ut i løpet av ett år. Dersom omløpshastigheten er stor risikerer en i mindre grad at varelageret blir gammelt og en får lavere verdi på varene. Dersom omløpshastigheten er lav, kan også dette tyde på at lageret er for stort, eller at salget av varer går dårlig.

En kan også se unaturlige verdier for varelagerets omløpshastighet dersom en ett år tar store avskrivninger på varelageret for å kompensere for verdifall.

Omløpshastigheten på varelageret er bransjeavhengig og det er dermed vanskelig å gi et tall på hvor mye normalverdien skal være.


Vedtekter:

Kommentar:
Alle AS og ASA skal ha vedtekter. I følge aksje- og allmennaksjeloven skal vedtektene minst inneholde informasjon om bl.a selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende og hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen. Ved bestilling av vedtekter følger normalt selskapets generalforsamlingsprotokoll med også. Vedtekter (selskapsavtale) leveres også for enkelte andre organisasjonsformer, som for eksempel sparebanker, gjensidig forsikringsselskap, kommandittselskap og ansvarlige selskaper.

Bestillinger før kl 12 blir normalt behandlet samme virkedag. Lenger leveringstid kan forekomme.


Verdipapirfond (VPFO)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Virksomhet drevet i fellesskap (VIFE)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 215 16 602.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap