Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

F

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Festeavtaler

Ved bortfeste (leie) av tomteareal. Viser alle festetomtene som hefter ved eiendommen. Proff Forvalt er online knyttet opp mot eiendomsregisteret. Les mer i ordliste under eiendomsregisteret.


Finansieringsgrad I:

Formel:

SA
SLG+SEK

SA: Sum anleggsmidler
SLG: Sum langsiktig gjeld
SEK: Sum egenkapital

Kommentar:
Denne finansieringsgraden forteller hvor mye av anleggsmidlene (langsiktige midler som inngår som en strategisk del av foretaket) som er finansiert med langsiktige midler.

Vanligvis vil det være problematisk dersom denne er over 1. Da vil en ha finansiert langsiktige midler med gjeld som forfaller innen ett år. Dette betyr at en i prinsippet utsetter seg for en større risiko enn dersom anleggsmidlene hadde vært finansiert med egeninnsats (egenkapital), eller langsiktig gjeld.


Firmanavn

Proff Forvalt viser til en hver tid gjeldende firmanavn og historisk firmanavn på alle registrerte foretak og enheter i Brønnøysundregistrene.

Les regler for registrering av firmanavn i foretaksnavneloven § 2-1.


Firmaattest:

Kommentar:
Firmaattest inneholder foretaksopplysninger som foretaksnavn, organisasjonsnummer, adresse, aksjekapital, daglig leder, styrets leder, styremedlemmer, signatur, prokura, revisor. Firmaattesten er foretakets legitimasjon overfor lånegivere, tinglysnings-, toll- og avgiftsmyndigheter. Firmaattest leveres kun for foretak registrert i Foretaksregisteret (AS, ANS, ASA, DA m.m).

Ved bestilling kan du velge mellom levering online (umiddelbar visning på skjerm og leveranse på e-post) eller per post. Husk å legge inn adresse dersom du velger postforsendelse.


FM-liste

Proff Forvalt sin markedsmodul inneholder en rekke muligheter for bruk i alle markedsaktiviteter, det være seg DM (direct mail), TM (telemarketing) og FM (feltmarketing).


Forening/lag/innretning (FLI)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Alle næringsdrivende foretak – med begrenset så vel som med ubegrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig basis.


Frivillig pant

Se panteheftelser


Frivillig registrert utleiebygg (UTBG)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Full firmarapport

Nå kan du på svært kort tid få ut en rapport som inneholder all nødvendig informasjon for å vurdere seriøsiteten til en potensiell samarbeidspartner. Opplysningene du får, kan hindre deg i å ta feil beslutninger. Beslutninger som i neste omgang kan koste deg dyrt. Proff Forvalt sin firmarapport er av mange ansett som den mest komplette og oppdaterte firmarapporten på markedet.


Fusjon

Proff Forvalt inneholder informasjon om status på alle registrerte enheter og foretak. Dersom et firma har fusjoner fremkommer dette tydelig på tjenesten, samt at både overtakgende og overdragende selskap står oppført.


Fylkeskommunalt foretak (FKF)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Fylkeskommune (FYLK)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud