Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

E


EDR

Se eiendomsregisteret.


Egenkapitalandel i prosent:

Formel:

SEK * 100
SGE

SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Kommentar:
Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak.
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 3 % 3 - 9 %  10 - 17 %  18 - 40 %  > 40 % 

Egenkapitalens rentabilitet etter skatt:

Formel:

AARS * 100
( SEK(x-1) + SEK(x) ) / 2

AARS: årsresultat
SEK(x): Sum egenkapital år(x)
SEK(x-1): Sum egenkapital år(x-1)

Kommentar:
Viser egenkapitalens avkastning etter ekstraordinære poster og skatt. Det er et mål på avkastningen til eierne.
Se også egenkapitalens rentabilitet før skatt.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0% 0-6% 7-11% 12-17% > 17%

Egenkapitalens rentabilitet før skatt:

Formel:

ORS * 100
( SEK(x-1) + SEK(x) ) / 2

ORS: Ordinært resultat før skatt
SEK(x): Sum egenkapital år(x)
SEK(x-1): Sum egenkapital år(x-1)

Kommentar:
Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og / eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett.
Grunnen til at en kan bruke egenkapitalens rentabilitet før skatt som mål, er at gir et bilde av utviklingen uavhengig av ekstraordinære poster og skatteendringer.
Se også egenkapitalens rentabilitet etter skatt.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0% 0-8% 9-15% 16-23% > 23%

Egenkapitalprosent av omsetning:

Formel:

SEK * 100
SDI

SEK: Sum egenkapital
SDI: Sum driftsinntekter

Kommentar:
Dette er et mål på hvor stor del egeninnsatsen i foretaket utgjør i forhold til aktiviteten. Desto større denne er, desto bedre er det.

Dersom både dette forholdstallet og omsetningen øker betyr dette at økningen i omsetningen går tilbake til eierne.

Dersom dette forholdstallet øker mens omsetningen reduseres betyr dette at reduksjonen i omsetning ikke går utover eierne.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 1% 1-3% 4-9% 10-15% > 15%

Eiendomsinformasjon

Se eiendomsregisteret.


Eiendomsregisteret

Hvert år tinglyses det ca. en million dokumenter i Eiendomsregisteret (EDR). Registeret inneholder informasjon om juridiske og økonomiske forhold knyttet til en eiendom, hentet fra Elektronisk Grunnbok, samt teknisk informasjon fra matrikkelen (det offisielle registeret for eiendom, bygning og adresse, tidligere kjent som GAB-registeret). EDR inneholder informasjon om gårds-/bruksnummer, adresser, hjemmelshavere (eiere), panteheftelser og registrerte leieavtaler, bygningsinformasjon m.m. I tillegg kan du bestille bekreftet grunnboksinformasjon som sendes direkte til bestiller fra Tinglysingsmyndigheten. Oppdatering av registeret skjer daglig fra Tinglysingsmyndigheten, mens oppdateringen av den tekniske informasjonen skjer fra kommunene/Statens kartverk med noe varierende frekvens. Norsk Eiendomsinformasjon AS har etter avtale med Statens Kartverk rett til å distribuere informasjon fra Elektronisk Grunnbok og Matrikkelen. Data fra de to sentrale forvaltningssystemene er tilrettelagt i et felles datasystem som kalles Eiendomsregisteret (EDR).


Eierseksjoner (ESEK)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Ekstraordinære inntekter:

Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære inntekter er inntekter som kommer utenfor foretakets drift. Det finnes ingen lovdefinisjon på hva som er ekstraordinære inntekter, og det er forskjellig praksis på dette.

NRS (Norsk Regnskapsstandard) har tre kriterier som må være oppfylt for at noe skal kunne føres under ekstraordinære poster:

  • Uvanlig
  • Uregelmessig
  • Vesentlig


Ekstraordinære kostnader:

Ekstraordinære kostnader
Kostnader som kommer utenfor foretakets drift. Det finnes ingen lovdefinisjon på hva som er ekstraordinære kostnader, og det er forskjellig praksis på dette.

NRS (Norsk Regnskapsstandard) har tre kriterier som må være oppfylt for at noe skal kunne føres under ekstraordinære poster:

  • Uvanlig
  • Uregelmessig
  • Vesentlig


Elektronisk Grunnbok

Se eiendomsregisteret.


Enhetsregisteret

Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsmanntallet, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller Stiftelsesregisteret. På Proff Forvalt sin tjeneste finner du alle firma registrert i enhetsregisteret.


Enkeltpersonforetak (ENK)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. Et enkeltpersonsforetak kan kun eies av en person og innehaver er fullt ut økonomisk ansvarlig. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Europeisk økonomisk foretaksgruppe (EOFG)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 215 16 602.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap