Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

O


Omsetning pr. ansatt:

Formel:

Omsetning pr. ansatt = Sum driftsinntekter / Antall ansatte

Kommentar:
Dette viser hvor mye omsetning bedriften pr ansatt. Dette er et mål på hvor godt foretaket er til å generere inntekter. Ting som typisk påvirker dette er foretakets størrelse. Etter hvert som bedriften vokser vil det bli et større behov for ansatte i stabs- og støttefunksjoner. Dette behovet kommer stegvis etter hvert som bedriften vokser og er avhengig av hva bedriften gjør.

Lav Tilfredsst. God
< 500 000 500 000-1 000 000 > 1 000 000

Omsetning pr. lønnskrone:

Formel:

Omsetning pr. lønnskrone = Sum driftsinntekter / Lønnskostnader

Kommentar:
Denne viser omtrent det samme som Omsetning pr. ansatt, men tar utgangspunkt i lønnskostnadene. Forholdstallet er et effektivitetsmål på driftssiden.


Oppløst

Proff Forvalt inneholder informasjon om status på alle registrerte enheter og foretak. Dersom et firma er oppløst fremkommer dette tydelig på tjenesten.


Ordinært resultat:

Ordinært resultat er resultatet etter skatt på ordinært resultat. Dette innebærer at det som ikke er med i dette regnestykket er de ekstraordinære inntektene og kostnadene, samt skatt på de ekstraordinære postene i regnskapet.

Grunnen til at dette er viktig er at det forteller om selskapets ordinære tilstand inkludert inntekter fra finansielle plasseringer og kostnadene fra finansielle forpliktelser. Dette er signifikant siden de fleste har en betydelig gjeldsfinansiering av sine eiendeler.


Ordinært resultat før skattekostnad:

Ordinært resultat er resultatet etter skatt på ordinært resultat. Dette innebærer at de ekstraordinære inntektene og kostnadene, samt skatt på de ekstraordinære postene ikke er med.

Grunnen til at dette er viktig er at det forteller om selskapets ordinære tilstand inkludert inntekter fra finansielle plasseringer og kostnadene fra finansielle forpliktelser.


Organisasjonsform

Også kalt selskapsform. Norske firma plikter å registrere seg innen en organisasjonsform. De mest benyttede er Enkelpersonsforetak (ENK) og Aksjeselskap (AS).

På Proff Forvalt kan du søke etter firma registrert de registrerte organsisasjonsformene: Adm.enhet - offentlig sektor (ADOS), Annen juridisk person (ANNA), Ansvarlig selskap (ANS), Aksjeselskap (AS), Allment aksjeselskap (ASA), Selskap med begrenset ansvar (BA), Boligbyggelag (BBL), Andre bo (BO), Borettslag (BRL), Selskap med delt ansvar (DA), Enkeltpersonforetak (ENK), Europeisk økonomisk foretaksgruppe (EOFG), Eierseksjoner (ESEK), Fylkeskommunalt foretak (FKF), Forening/lag/innretning (FLI), Fylkeskommune (FYLK), Gjensidig forsikringsselskap (GFS), Andre ikke juridiske personer (IKJP), Interkommunalt selskap (IKS), Konkursbo (KBO), Kommunalt foretak (KF), Kirkelig enhet (KIRK), Kommune (KOMM), Kommandittselskap (KS), Kontorfellesskap (KTRF), Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), Særskilt oppdelt (OPMV), Organisasjonsledd (ORGL), Andre enkeltpersoner (PERS), Pensjonskasse (PK), Partrederi (PRE), Tingrettslig sameie (SAM), Statsforetak (SF), Sparebank (SPA), Staten (STAT), Stiftelse (STI), Annet foretak jf. særskilt lov (SÆR), Tvangsregistrert for moms (TVAM), Underavdeling (UNDERAVD), Frivillig registrert utleiebygg (UTBG), Utenlandsk enhet (UTLA), Virksomhet drevet i fellesskap (VIFE), Verdipapirfond (VPFO), Annen fysisk enhet (AAFY)


Organisasjonsledd (ORGL)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Organisasjonsnummer

Unik identifikator på et foretak eller enhet som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummer består av 9 siffer.


Overføringer til/fra annen egenkapital:

Overføringer til/fra annen egenkapital er den delen av årsresultatet som ikke blir betalt ut som utbytte eller føres som konsernbidrag.

Denne posten går mot annen egenkapital under opptjent egenkapital i balanseregnskapet. Dersom foretaket har et negativt resultat vil denne posten tære på den opptjente egenkapitalen.


Overskuddsgrad:

Formel:

(DR + FI)*100
SDI

DR: Driftsresultat
FI: Finansinntekter
SDI: Sum driftsinntekter

Kommentar:
Dette er et uttrykk for hvor godt resultatet fra driften og finansinntektene. Denne marginen skal dekke finanskostnader, skatt og ekstraordinære poster.


Overvåking av firma

Daglig kunngjør det offentlige om ca 1500 endringer i næringslivet. Det er vanskelig å få med seg alle som angår nettopp deg uten å overvåke selskapene. Motta kritiske varsler om dine forbindelser pr e-post daglig. Proff Forvalt varsel om alle nye kunngjøringer, panteheftelser og nyregistrerte firma. Denne tjenesten fungerer ikke i testversjonen av Proff Forvalt.

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 215 16 602.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap