Oversikt NACE-bransjer

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Bransjeoversikt A


NACE-kode Beskrivelse
01.479 Annet fjørfehold
02.200 Avvirkning
08.990 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
43.290 Annet installasjonsarbeid
43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
45.191 Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr
46.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
46.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
46.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
46.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
46.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg
52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
53.200 Andre post- og budtjenester
55.900 Annen overnatting
62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
64.306 Aktive eierfond
64.920 Annen kredittgivning
64.990 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
66.110 Administrasjon av finansmarkeder
66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
66.290 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
78.300 Andre personaladministrative tjenester
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
85.529 Annen undervisning innen kultur
85.592 Arbeidsmarkedskurs
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning
86.101 Alminnelige somatiske sykehus
86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner
86.211 Allmenn legetjeneste
86.904 Annen forebyggende helsetjeneste
86.907 Ambulansetjenester
86.909 Andre helsetjenester
Brønnøysundregistrene
VISA
Mastercard
PayEx