Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

P


Pant foretak:

Kommentar:
Tinglyste heftelser fra løsøreregisteret. Løsøreregisteret er et tinglysningsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysning medfører at rettigheten eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysningen gir rettsvern overfor kreditorer.


Leveres på epost, normalt innen 10 minutter.


Pant person:

Kommentar:
Pant kan registreres som en heftelse på en person. Personens personnummer må oppgis. Personnummer fås fra folkeregisteret i personens hjemkommune.

Leveres på epost, normalt innen 10 minutter.


Panteheftelser:

Kommentar: Pantsetting er regulert i Lov om pant.

Dersom et foretak har lån med pant i eiendeler innebærer dette at lånet er sikret med disse eiendelene. Dette medfører at dersom foretaket begynner å slite, kan kreditorene ta dekning i pantet. Da kan det bli solgt slik at kreditorene får likvidert verdiene og minimert tapene sine.

Dersom flere kreditorer har pant i samme eiendel (eller i hele eiendelskategorien) blir pantet satt opp etter prioritet. Den som har førsteprioritet vil få utbetalt sin del før de med lavere prioritet får dekt sine tap. Det er imidlertid vanlig at kreditorer krever pant i alle eiendeler i forbindelse med låneopptak.

Da er det er ikke uvanlig at gjelden til panthaver er mindre enn panteverdien. Banker vil som oftest ha mer sikring enn lånets pålydende fordi de regner med at de ved eventuell likvidering av midlene i foretaket ikke vil kunne hente ut like mye som den bokførte verdi. Hvor mye disse kreditorene regner med å kunne hente ut varierer med hvor omsettelig eiendelene er.

Dersom et selskap har tvangspant betyr dette at noen av kreditorene har tatt dekning i pantsatte eiendeler som følge av manglende innbetaling. Dette betyr at kreditt frarådes. Selskapet viser manglende evne å gjøre opp for seg på de forpliktelsene de har fra før.

Det kan være krangel om hvilken prioritet hver enkel kreditor har. Særlig gjelder dette i oppstart og byggefaser der leverandører og entreprenører pantsetter arbeidene sine. I tilfeller der bestiller av dette arbeidet blir insolvent kan det bli krangel om hvem som har prioritet i forhold til oppgjør.

Den som har førsteprioritet i pantet har altså mindre tapsrisiko enn kreditorer som har lavere prioritet.

Små kreditter er som oftest usikret, noe som også kan gjøre dem dyrere. En bør alltid sikre større lån siden tap har større konsekvens enn i små lån.

Linker:
Lovdata - Lov om pant
Lovdata - Sentrale forskrifter


Panteheftelser

Sammen med opplysninger fra Foretaksregisteret og/eller Regnskapsregisteret, kan daglig oppdatert informasjon fra Løsøreregisteret gi et godt bilde av for eksempel en potensiell kunde eller samarbeidspartner. Tvangspant indikerer betalingsmislighold og risiko for konkurs, mens frivillige panteheftelser forteller mye om økonomisk status i foretaket.


Partrederi (PRE)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Pengeheftelser

Viser pengeheftelser som påhviler eiendommen og som har stor betydning for verdien. Mest vanlig er pant i eiendommen fra banker/finansieringsinstitusjoner, men også eksempelvis livsvarige boretter. Ved lån i bank ved kjøp av eiendom er det opprinnelig lånebeløp som står oppført. Ikke nødvendigvis dagens restlån på eiendommen. Utleggsforretninger finnes også her. Proff Forvalt er online knyttet opp mot eiendomsregisteret. Les mer i ordliste under eiendomsregisteret.


Pensjonskasse (PK)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Prokura:

Kommentar:
(ty., fra it., til lat. Procurare, besørge på en annens vegne)
Prokura er en fullmakt på samme måte som signatur, men er ikke like omfattende.

Når en næringsdrivende som er registrert i Foretaksregisteret, har gitt noen prokura, er denne bemyndiget til å handle på fullmaktsgiverens vegne i alt som hører til driften av forretningen, og til å tegne firmaet. Uten uttrykkelig fullmakt kan han likevel ikke selge eller pantsette fast eiendom eller løsøre som kan registreres i Skipsregisteret eller Luftfartøysregisteret, eller opptre i søksmål.

Prokura må meldes til Foretaksregisteret. Det kan ikke registreres noen begrensning eller noe annet forbehold enn at fullmakten eventuelt skal benyttes av flere i fellskap (kollektivprokura). Tilbakekallelse av registrert prokura må meldes til Foretaksregisteret.

Innehaveren av prokura kalles prokurist. Ved underskrift skal han uttrykkelig betegne seg som sådan ved foran sitt navn å skrive per proccura (p.p. eller annen forkortelse).

Lovene om prokura og om registerng av foretak er av 21. juni 1985

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Se alle våre
produktvideoer
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 215 16 602.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap