Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

L


Langsiktig finansiering (varelager):

Formel:

( SLG + SEK - SAM) * 100
SV

SLG: Sum langsiktig gjeld
SAM:Sum anleggsmidler
SEK: Sum egenkapital
SV: Sum varelager

Kommentar:
Dette viser hvor mye av varelageret som er finansiert med langsiktige midler. Dette betyr at en får et større pusterom enn dersom varelageret finansiert ved hjelp av kortsiktig gjeld.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 15% 15-29% 30-49% 50-70% > 70%

Langsiktig gjeldsandel i prosent:

Formel:

SLG * 100
SED

SLG: Sum langsiktig gjeld
SED: Sum eiendeler

Kommentar:
Viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert ved hjelp av langsiktig gjeld.


Leieavtaler med heftelser

Gjelder spesielt næringseiendom og leie av næringslokaler. Leieavtalen kan pantsettes. Proff Forvalt er online knyttet opp mot eiendomsregisteret. Les mer i ordliste under eiendomsregisteret.


Leverandørkreditt:

Formel:

( ( LG(x-1) + LG(x) ) / 2 ) * 360
( VF + SV(x) - SV(x-1) ) * 1,25

LG(x-1): Leverandørgjeld år(x-1)
LG(x): Leverandørgjeld år(x)
VF: Vareforbruk
SV(x-1) : Sum varelager år(x-1)
SV(x) : Sum varelager år(x)

Kommentar:  Leverandørkreditt er i stor grad avhengig av bransje.

Kontant Vanlig Lang
< 15 dg 15-30 dg > 30 dg

Ligningstall

Enkeltpersonsforetak er som regel ikke regnskapspliktige, og dermed vanskeligere å kredittvurdere. Proff Forvalt viser ligningstall for innehaver av enkeltpersonsforetak slik at brukeren er i stand til å vurdere Enkeltpersonsforetakets evnen til å til å gjøre opp for seg.


Likviditet:

Formel:

SOM
SKG

SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Kommentar:  Angir forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0,5 0,5-0,99 1-1,49 1,5-2 > 2

Likviditetsanalyse

Via Proff Forvalt kan du raskt finne ut hvilken likviditet et firma har. I tillegg til å komme med en kommentar til likviditeten inneholder tjenesten analyser om: Likviditetsgrad I, likviditetsgrad II, likviditetsgrad III, Varelagerets omløpshastighet og Lagertid i antall dager.


Likviditetsgrad 1:

Formel:

SOM
SKG

SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Kommentar:
Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont.
Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0,5 0,5-0,99 1-1,49 1,5-2 > 2

Likviditetsgrad II:

Formel:

( SOM - SV )
SKG

SOM: Sum omløpsmidler
SV: Sum varelager
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Kommentar:
De mest likvide omløpsmidlene er i dette tilfellet kasse, bank, post, aksjer og fordringer. Dette forholdstallet viser hvor mye av den kortsiktige gjelden som kan betales med lett tilgjengelige midler. Desto høyere tallet er desto bedre.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0,5 0,5-0,7 0,8-1,0 1,1-1,4 > 1,4

Likviditetsgrad III:

Formel:

KBP
SKG

KBP: Kasse,bank,post
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Kommentar:
Dette viser hvor stor del av den kortsiktige gjelden som er kan betales med umiddelbart tilgjengelige midler.


Lønnsomhet:

Formel:

( ORS + FK ) * 100
( SGE(x-1) + SGE(x) ) / 2

ORS: Ordinært resultat før skattekostnad
FK: Finanskostnader
SGE(x-1): Sum gjeld og egenkapital i år(x-1)
SGE(x): Sum gjeld og egenkapital i år(x)

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 1% 1-5,99% 6-9,99% 10-15% > 15%

Lønnsomhetsanalyse

Via Proff Forvalt kan du raskt finne ut om et firma driver lønnsomt eller ei. I tillegg til å komme med en kommentar til lønnsomheten har Proff Forvalt gjort en rekke analyser: Totaltkapitalrentabilitet, resultat av driften, kapitalens omløpshastighet, bruttofortjeneste, overskuddsgrad, egenkapitalrentabilitet, omsetning/ansatte og omsetning/lønnskrone.


Løsøreregisteret

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditorer. Frivillige panteheftelser sier mye om økonomisk status i firmaet, mens tvungen pant kan bety risiko for konkurs. Proff Forvalt gir deg tilgang til opplysninger fra løsøreregisteret.

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Se alle våre
produktvideoer
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 215 16 602.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap