Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

Å

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Årsregnskap:

Kommentar:
Dette er en kopi av det formelle godkjente årsregnskapet som foretaket har sendt Brønnøsyndsregistrene. Når regnskapet godkjennes sendes det ut en kunngjøring (sjekk kunngjøringer på firmaet).
Det inneholder normalt resultat og balanseregnskap, revisors beretning, styrets beretning, noter, finansieringsanalyser m.m.
Leveres kun for regnskapspliktige selskap (AS, ASA, m.m.). Innleveringsfristen for fjorårets regnskap er 31/8.

Vedlegget kommer i formatet: *.tif, og leveres normalt innen 20 minutter.
Vedlegget bør åpnes i Imaging (gjelder WIN98 eller WIN2000), Windows Picture and Faxviewer (gjelder WIN XP) eller annet bildeprogram som støtter denne filtypen.


Årsregnskap

Av mange omtalt som bibelen innen foretaksinformasjon. Det komplette årsregnskap inneholder Resultatregnskap, balanseregnskap, noter og evt. kontantstrømanalyse. På Proff Forvalt sin nettbutikk får du tilgang til innleverte årsregnskap innen få minutter.


Årsresultat:


årsresultat: er resultatet etter ordinære poster, ekstraordinære poster og skatt. Dersom resultatet er positivt, kan en enten dele det ut til aksjonærene, eller la det gå til styrking av egenkapitalen.

Dersom resultatet er negativt, vil det tære på egenkapitalen.


Årsresultat før minoritetsinteresser:

årsresultat før minoritetsinteresser
årsresultatet for konsernet korrigeres for de aksjene i datterselskap som ikke eies av morselskapet for å få et korrekt bilde av hvor godt selskapet gjør det i forhold til den reelle eierandelen i datterselskapene.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud