Logg inn på Proff Forvalt

Revisjonspliktige organisasjonsformer

Ikke alle bedrifter er pålagt å få regnskapet revidert og innsendt til Brønnøysundregistrene. Her kan du se hvem som ut i fra regnskapsloven §2-1 har revisjonsplikt:

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Revisjonspliktige organisasjonsformer

Ubetinget revisjonspliktige organisasjonsformer:

 • AS
 • ASA
 • SF (statsforetak)
 • PETR (enheter som driver petroleumsvirksomhet)
 • STI (stiftelser; rev kan utføres av kommune-/fylkes-/distriktsrevisor)
 • BBL (boligbyggelag)
 • BRL (borettslag)
 • SPA (sparebank)
 • GFS og gjensidige sjøtrygdelag (gjensidige forsikringsselskap)
 • IKS (interkommunalt selskap, revisorloven gjelder ikke, ergo ikke nødvendigvis aut. revisor)
 • FKF (fylkeskommunalt foretak, revisorloven gjelder ikke, ergo ikke nødvendigvis aut. revisor)
 • KF (kommunalt foretak, revisorloven gjelder ikke, ergo ikke nødvendigvis aut. revisor)
 • Bygdeallmenninger
 • NORFUND (statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland)
 • Innovasjon Norge
 • Apotek (enheter som driver apotekvirksomhet)
 • Enheter underlagt lotteritilsynet (kun entreprenører (LT-E))
 • Studentsamskipnader
 • HF (helseforetak)
 • Advokater

Betinget revisjonspliktige organisasjonsformer:

 • ANS/DA (ansvarlig selskap)
 • når Driftsinntekter over 5 millioner kroner
 • Flere enn 5 deltakere
 • Samtlige deltakere er juridiske personer med begrenset ansvar (f.eks. AS)
 • KS (kommandittselskap) Driftsinntekter over 5 millioner kroner, komplementarene er ikke juridiske personer (nesten alltid AS, vi ser det som at KS har revisjonsplikt)
 • PRE (partsrederi) Driftsinntekter over 5 millioner kroner, flere enn 5 deltakere, samtlige deltakere er juridiske personer
 • ENK, FLI, BA, VPFO Driftsinntekter over 5 millioner kroner
 • ESEK (eierseksjonssameie) 21 seksjoner eller flere 9 eller flere seksjoner hvorav mindre enn ¾ er boligseksjoner
 • NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) Driftsinntekter over 5 millioner kroner
 • Eiendomsmegler, Inkassoforetak, Pensjonskasser/-fond, Regnskapsfører, Revisorer (tilsynsenhet KT) Driftsinntekter over 5 millioner kroner
 • Enheter som er underlagt lotteritilsynet (kun lokalinnehavere (LT-L) Ikke revisjonspliktig
Med Proff Forvalt kan du søke etter selskap innen spesielle organisasjonsformer og sjekke regnskapstall.

Prøv tjenesten gratis og få tilgang i dag!
Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud