Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

A

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Adm.enhet - offentlig sektor (ADOS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Aksjekapital

Aksjekapital er egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Aksjekapital sier noe om størrelsen på et selskap. Fra 1. januar 2012 ble kravet til aksjekapital redusert fra kr. 100 000 til kr. 30 000. Å ta med seg aksjekapitalens størrelse inn i en kredittvurdering har dermed blitt enda viktigere. Proff Forvalt inneholder oppdatert aksjekapital på alle AS i Norge.


Aksjeselskap (AS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Aksjonærer

Er du i tvil om et firma driver seriøst eller om de kan betale for seg? Informasjon om eiere gir deg det helhetlige bildet, og kan ofte hjelpe deg på vei. Proff Forvalt inneholder informasjon om de 20 største eierne til alle AS som har levert årsregnskap. For AS som ikke har levert årsregnskap, hentes aksjonærer fra stiftelsesdokumentet.


Allment aksjeselskap (ASA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Anbudsregler i Norge

Det er kun offentlige instanser som er pliktige til å offentliggjøre sine anbud via EU's database og den Norske databasen DOFFIN (Norsk Lysningsblad). Regelverket er delt inn i to ulike kategorier:

EØS-terskelverdiene: For offentlige oppdrag som overstiger terskelverdiene, som er definert etter type innkjøp, er det plikt til å kunngjøre både i DOFFIN og i EU's TED-database. Kunngjøringene sendes Norsk Lysningsblad som også videreformidler til TED-databasen.

Nasjonale terskelverdier: Norge har også innført nasjonal kunngjøringsplikt for offentlige oppdrag med en verdi under EØS-terskelverdiene. Det betyr at oppdrag i intervallet mellom nasjonal terskelverdi og opp til EØS-terskelverdiene skal kunngjøres i DOFFIN-databasen, men ikke i EU's TED-database.

Finn informasjon om oppdaterte forskrifter om terskelverdiene på www.regjeringen.no.


Andre bo (BO)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre enkeltpersoner (PERS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre ikke juridiske personer (IKJP)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre rentekostnader:

Andre rentekostnader:  Alt av renter (f.eks. utestående fordringer, kassakreditt)


Annen fysisk enhet (AAFY)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Annen juridisk person (ANNA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Annet foretak jf. særskilt lov (SÆR)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Ansvarlig selskap (ANS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Antall ansatte

Statistisk sentralbyrå innhenter informasjon om antall ansatte i firma fra Trygdekontorene. Antall ansatte gir indikasjon på om det er aktivitet i firmaet eller ei. Proff Forvalt viser i tillegg fordelingen av ansatte på avdelingskontorer dersom det finnes.


Arbeidskapital:

Formel:

SLG + SAP + SEK - SAM

SLG: Sum langsiktig gjeld
SAP: Sum avsetninger til forpliktelser
SEK: Sum egenkapital
SAM: Sum anleggsmidler

Kommentar:  Viser forskjell mellom langsiktig kapitalplassering og anleggsmidler. Bør utgjøre min. 50% av varelager.

Negativ Positiv
< 0 > 0

Utbytte:

Utbytte er kapital som betales ut til aksjonærene. Dette trekkes av egenkapitalen. Det er i enkelte bedrifter vanlig å betale ut utbytte av overskuddet.

Utbytte er i klassisk økonomi et instrument for å flytte penger fra robuste selskaper over i vekstselskaper.

Utbytte føres som en post under kortsiktig gjeld

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud