Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

B

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Balansen

Balansen gir oss en oversikt over bedriftens eiendeler og gjeld. Regnskapslovens § 6-2 forteller hvordan balansens oppstilling skal være. Verdien av bedriftens eiendeler skal fastsettes etter regler i Regnskapsloven. NB!! De regnskapsmessige verdivurderingene, dvs. de verdiene vi kommer frem til når vi anvender regnskapslovens verdivurderingsregler, kan ofte være forskjellige fra eiendelenes realøkonomiske verdi. Med realøkonomisk verdi mener vi markedsverdi eller reell verdi.


Bekreftet grunnboksutskrift levert per post

Bestillingsfunksjon som ruter en bestilling til riktige tinglysingsembete/domstol. Domstolen tar ut en utskrift, stempler og underskriver utskriften og returnerer tilbake til bestiller pr. post. Utskriften inneholder: hjemmelsopplysninger, pengeheftelser, servitutter, grunndata, festeavtaler og leieavtaler. Bekreftet grunnboksutskrift er en juridisk korrekt utskrift. Proff Forvalt er online knyttet opp mot eiendomsregisteret. Les mer i ordliste under eiendomsregisteret.


Benchmarking

(Konkurrentanalyse) Når du jobber med bransje- og konkurrentanalyser, er det en stor utfordring å trenge gjennom skogen av tallmateriale for å finne de viktige opplysningene. Viktig er det også å sikre at dataene er komplette og faktisk sammenlignbare. Du velger firma, og Proff Forvalt lager en rapport til deg som sammenligner regnskapstallene deres.


Betalingsanmerkninger

Ønsker du å gi kreditt til trege eller dårlige betalere? Detaljert informasjon om betalingsanmerkninger, panteheftelser og ligningstall viser både hvilken evne og vilje firma har til å gjøre opp for seg. Proff Forvalt viser informasjon om tvungne og frivillige betalingsanmerkninger innhentet fra Løsøreregisteret og Norges inkassoselskaper.


Boligbyggelag (BBL)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Borettslag (BRL)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Bransjekode (NACE)

Når et firma registreres i Brønnøysundregistrene, blir det etter kort tid tildelt en NACE-kode.. Dette er en femsifret kode som er basert på en europeisk standard. En del firma er i tillegg registrert med NACE2 og NACE3 kode. Disse underbransjene blir ikke vedlikeholdt av det offentlige og tildeles kun ved spesielle statistiske behov fra Statistisk sentralbyrå. På Proff Forvalt kan du søke etter firma som ligger i bestemte NACE-koder.


Bruttofortjeneste:

Formel:

( SI - VF ) * 100
SI

SI: Varesalg
VF: Vareforbruk

Kommentar:
Bruttofortjenesten viser hvor mye salgsoverskuddet er på varene i foretaket. Bruttofortjeneste er i stor grad avhengig av bransje og bør derfor kun benyttes for å se forskjell mellom selskaper i samme bransje.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 10% 10-16% 17-22% 23-28% > 28%
Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud