Logg inn på Proff Forvalt

Priser

Prøv gratis eller be om et tilbud

Forvalt Basis

Fra: 567,- mnd*
*Intro-tilbud gjelder kun nye kunder
Prøv gratis Be om tilbud
 •  Skreddersydd e-postvarsling
 •  Oppdaterte panteheftelser
 •  Klippekort på betalingsanmerkninger

Dersom du ikke skal benytte Proff Forvalt til å utføre markedsaktiviteter, så kan Forvalt Basis være en egnet pakke. Du har tilgang til all informasjon på tjenesten, men mangler muligheten for å se full firmarapport, samt eksport av lister og regnskapstall til Excel.

Forvalt Pluss

Fra: 691,- mnd*
*Intro-tilbud gjelder kun nye kunder
Prøv gratis Be om tilbud
 •  Alt du får med Forvalt Basis
 •  Oppdaterte ringelister
 •  Eksportering av lister til Excel
 •  Firmarapport og konkurrentanalyser

Med Forvalt Pluss får du utnyttet tjenesten til det fulle. Du er i stand til å danne deg et helhetsinntrykk av firmaet, se hvilken trend bedriften er i, overvåke endringer, hente gratis firmarapport, eksportere DM-, TM-, eller FM-lister og regnskapstall til Excel, utføre konkurrentanalyser med mer

Proff API

Enkelt, pålitelig og raskt
 
Kontakt oss

Proff API gjør det enkelt å integrere daglig oppdatert bedriftsinformasjon i dine systemer og applikasjoner på en standardisert måte. Dataene er tilgjengelige som JSON (anbefalt) og XML. Webservicen er et REST API.

Oversiktlig dokumentasjon og enkle eksempler gjør det raskt å komme i gang.

* Priser forutsetter 12 måneders binding

 • Forvalt Pluss
  Forvalt Basis

 • Basisinformasjon

 • Firmanavn, adresse, etc

  • Orgnr, navn, historisk navn, organisasjonsform, aksjekapital, stiftelsesdato, registreringsdato, merverdiavgiftsmanntallet, bransjekode (NACE), kontaktperson, telefonnummer, faksnummer, mobilnummer, antall ansatte, forretningsadresse, postadresse, samt dato for konkurs, oppløst, fusjon eller slettet.
 • Daglig oppdatert status

  • Benytt Proff Forvalt til å verifisere firma. Tjenesten viser en oppdatert status på alle norske firma. For eksempel slettet, konkurs, oppløst med mer.
 • Rolleoversikt m/styreverv

  • Meget nyttig funksjon for å sjekke hvilke firma en person er involvert i. Denne funksjonen hjelper brukeren å avdekke eventuelle konkursryttere eller finne interessante forbindelser mellom ulike firma.
 • Underavdelinger

  • Underavdelinger må ikke forveksles med datterselskap. Underavdelinger er ikke en juridisk enhet, men et avdelingskontor med ansatte som holder til et annet sted i landet enn hovedkontoret. Kanskje du oppdager nye forretningsmuligheter hos kundene? Eller kanskje du kan unngå pinlige interessekonflikter?
 • Konsernrelasjoner

  • Konsernrelasjoner gir en rask og god oversikt over firmaer sin mor, søstre og døtre. Et kapitalsterkt konsern er en trygghet før en inngår avtaler. Et tvangsoppløst søsterselskap, vil være et faresignal.
 • Aksjonærer/eiere

  • Er du i tvil om et firma driver seriøst eller om de kan betale for seg? Informasjon om eiere gir deg det helhetlige bildet, og kan ofte hjelpe deg på vei.
 • Signatur/prokura

  • Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Signaturrett kan tildeles rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter. Prokura er en fullmakt på samme måte som signatur, men er ikke like omfattende. Les Proff Forvalts ordbok for mer detaljert informasjon.
 • MVA-registrert

  • Tjenesten viser om firmaet er registrert i merverdiavgiftsmanntallet. En næringsdrivende blir MVA-pliktig når omsetningen av avgiftspliktige varer og tjenester har oversteget 50 000 kroner i en 12 måneders periode.
 • Kunngjøringer

  • Kunngjøringer viser hvilke endringer foretaket har vært gjennom. Daglig strømmer det inn ca 1500 endringer i næringslivet. Noen av disse kan være svært viktig for deg. For eksempel når Brønnøysundregistrene sender ut kunngjøring om tvangsoppløsning av selskap på grunn av manglende revisor eller mangel på innsending av årsregnskap.
 • Regnskapsinformasjon

 • Regnskapstall

  • Proff Forvalt legger fortløpende inn regnskapsinformasjon på tjenesten etter hvert som regnskapene blir godkjent ved Brønnøysundregistrene. Tjenesten inneholder regnskapstall tilbake til 1997.
 • Regnskapsanalyser

  • Proff Forvalt legger fortløpende inn regnskapsinformasjon på tjenesten etter hvert som regnskapene blir godkjent ved Brønnøysundregistrene. Tjenesten inneholder regnskapstall tilbake til 1997.
 • Konkursprediksjon med rating

  • Hver dag varsler Brønnøysundregistrene oss om firmaer som har gått konkurs. Mange av konkursene kunne en via Proff Forvalt sin konkursprediksjon, forutse. Ønsker du å inngå avtaler med firma som er tappet for reserver og ikke lenger kan gjøre opp for seg?
 • Kredittkommentarer

  • Proff Forvalt gir kredittkommentarer på alle firma som har levert regnskap. Intensjonen er at kunder skal unngå å tape penger på firma som ikke evner å gjøre opp for seg.
 • Revisors kommentarer og styrets beretning

  • Revisors kommentarer og styrets beretning er svært viktig informasjon om et selskap. Her kan tjenesten melde om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, ikke mulig å utføre revisjon pga svakheter og manglende intern-dokumentasjon eller for eksempel at selskapets aksjekapital er tapt.
 • E-postvarsling

 • Betalingsevne

 • Betalingsanmerkninger

  • Betalingsanmerkninger på et selskap sier mye om betalingsviljen hos et selskap. Proff Forvalt viser både de tvungne og de frivillige anmerkningene registrert på firma eller personer. Denne modulen inkluderer 50 klipp av betalingsanmerkninger, deretter 35 kr per stk.
 • Panteheftelser

  • Sammen med opplysninger fra Foretaksregisteret og/eller Regnskapsregisteret, kan daglig oppdatert informasjon fra Løsøreregisteret gi et godt bilde av for eksempel en potensiell kunde eller samarbeidspartner. Tvangspant indikerer betalingsmislighold og risiko for konkurs, mens frivillige panteheftelser forteller mye om økonomisk status i foretaket.
 • Ligningstall

  • Enkeltpersonsforetak er som regel ikke regnskapspliktige, og dermed vanskeligere å kredittvurdere. Proff Forvalt viser ligningstall for innehaver av enkeltpersonsforetak slik at brukeren er i stand til å vurdere Enkeltpersonsforetakets evnen til å til å gjøre opp for seg.
 • Markedsverktøy

 • Eksport Excel DM-, TM- og FM-lister

  • Proff Forvalt sitt utvidet søk hjelper deg med å finne nøyaktig de firmaene du er ute etter. En enkel måte å analysere bransjer eller skaffe nye kunder på. (Maks 10000 firma pr eksport). Inkluderer også innlasting av stopplister.
 • Eksport Excel regnskapstall

  • Du kan eksportere alle regnskapstall på ett og ett firma direkte til Excel. Dette er et nyttig verktøy for alle som bearbeider regnskapstall, utfører konkurrentanalyser med mer.
 • Eksport Excel revisors klientliste

  • Dette er en skreddersydd tjeneste for revisorer, som enkelt kan få oversikt over klientlister.
 • Eksport Excel regnskapsførers klientliste

  • Dette er en skreddersydd tjeneste for regnskapsførere, som enkelt kan få oversikt over klientlister.
 • Tilleggsfunksjonalitet

 • Full firmarapport

  • Nå kan du på svært kort tid få ut en rapport som inneholder all nødvendig informasjon for å vurdere seriøsiteten til en potensiell samarbeidspartner. Opplysningene du får, kan hindre deg i å ta feil beslutninger. Beslutninger som i neste omgang kan koste deg dyrt.
 • Konkurrentanalyse

  • Når du jobber med bransje- og konkurrentanalyser, er det en stor utfordring å trenge gjennom skogen av tallmateriale for å finne de viktige opplysningene. Viktig er det også å sikre at dataene er komplette og faktisk sammenlignbare. Du velger firma, og Proff Forvalt lager en rapport til deg som sammenligner regnskapstallene deres.
 • Nettbutikk med årsregnskap

  • Via Proff Forvalt får du rask og enkel tilgang til alle offentlige utskrifter og attester fra Brønnøysundregistrene. For eksempel årsregnskap, firmaattester eller vedtekter. De offentlige utskriftene og attestene er gebyrbelagte.
 • Eiendomsregisteret

  • Tjenesten er online knyttet opp mot Eiendomsregisteret (GAB) for bestilling av informasjon fra grunnboken. For eksempel hjemmel, heftelser, festeavtaler, grunndata, servitutter eller grunnboksutskrifter. Eiendomsregisteret er gebyrbelagt.
 • Nyhetssøk

  • For å kunne følge med i hva som skjer i markedet, er du avhengig av informasjon. Informasjon formidles via lokalaviser, tidskrifter etc. Proff Forvalt har i samarbeid med Goava tilrettelagt for at kunder har rask tilgang til relevant informasjon om for eksempel konkurrenter eller nye muligheter i markedet.
 • Søk etter utenlandske foretak

  • Få kreditt-score, regnskapstall og offisiell firmainformasjon for inntil 50 utenlandske foretak i ett år på firmaer i følgende land Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland. Les mer om produktet i menyen til venstre.
 • Skreddersydde uttrekk

  • Proff Forvalt har mange års erfaring med ulike bransjeanalyser, regnskapsanalyser og spesialuttrekk fra vår komplette firmadatabase. Ta kontakt for mer informasjon.

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud