Logg inn på Proff Forvalt

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

R

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud 

Registreringsdato

Under basisinformasjon på Proff Forvalt kan du sjekke firmaets registreringsdato. Den forteller deg når enheten ble registrert i Brønnøysundregistrene. Merk at et selskap kan være stiftet/etablert lenge før det ble registrert i Brønnøysundregistrene. Se stiftelsesdato.


Regnskapsanalyser

Proff Forvalt viser en rekke analyser basert på selskapets lønnsomhet, likviditet og soliditet. Skal du presentere tallene for andre, så kan du velge en grafisk fremstilling. Se informasjon om lønnsomhetsanalyser, likviditetsanalyser og soliditetsanalyser i ordlisten.


Regnskapsregisteret

Innsendingspliktige foretak skal hvert år sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt. Formålet med ordningen er å sikre økonomisk trygghet og effektivitet - mellom selskapene og myndighetene, mellom selskapene og publikum, og ikke minst, selskapene i mellom. Regnskapsinformasjon er av offentlig interesse, og gjennom registrering i Regnskapsregisteret blir denne informasjonen tilgjengelig i blant annet Proff Forvalt. Mottatte årsregnskap blir kunngjort etter registrering. Du kan motta varsel om innsendt årsregnskap via Proff Forvalt sin overvåkingsløsning.


Regnskaptstall

Proff Forvalt legger fortløpende inn regnskapsinformasjon på tjenesten etter hvert som regnskapene blir godkjent ved Brønnøysundregistrene. Tjenesten inneholder regnskapstall tilbake til 1997. Har du i tillegg behov for å sjekke det komplette årsregnskapet, kan du bestille det via Proff Forvalt sin nettbutikk. Tjenesten inneholder alle nøkkeltall fra årsregnskapet, samt en del tilleggsinformasjon som lederlønninger, revisors honorar, fallskjerm, obsjoner etc. Sjekk oversikten over alle regnskapsposter som ligger i Proff Forvalt.


Rentedekningsgrad:

Formel:

ORS + FK
FK

ORS: Ordinært resultat før skatt
FK: Finanskostnader

Kommentar:  Viser selskapets evne til å betale renter.
Rentedekningsgraden viser hvor evnen til å dekke opp finanskostnadene med driftsresultatet og finansinntektene. Finanskostnadene inneholder i tillegg til rentekostnader også tap på verdipapirer.

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0,6 0,6-1,0 1,1-1,9 2,0-3,5 > 3,5

Renter til konsern:

Renter til konsern:  Renter på lån fra et selskap til et annet i samme konsern.


Resultat av driften:

Formel:

DR * 100
SDI

DR: Driftsresultat
SDI: Sum driftsinntekter

Kommentar:  Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.

Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene

Ikke tilfredsst. Svak Tilfredsst. God Meget god
< 0% 0-2% 3-4% 5-7% > 7%

Årsregnskap - resultatregnskap

Resultatregnskapet viser bedriftens inntekter og kostnader. Differansen mellom årets inntekter og kostnader gir oss årsresultatet. Regnskapslovens § 6-1 gir oss regler for oppstilling av resultatregnskapet.


Rettighet på eiendom

Presentasjon av alle servitutter der en eiendom er rettighetshaver på andre eiendommer. Dette forutsetter at det er eiendommens matrikkel som er registrert som rettighetshaver i servitutten. Proff Forvalt er online knyttet opp mot eiendomsregisteret. Les mer i ordliste under eiendomsregisteret.


Revisors kommentarer og styrets beretning

Revisors kommentarer og styrets beretning kan være svært viktig informasjon om et selskap. Her kan det for eksempel fremkomme at det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift. Sjekk ut oversikt presiseringer og forbehold som Proff Forvalt varsler.


Rolle foretak:

Kommentar:
Gir informasjon om hvilke roller et bestemt foretak har i andre foretak.

Leveres på epost, normalt innen 10 minutter.


Rolle person:

Kommentar:
Gir informasjon om hvilke foretak i Foretaksregisteret en person har roller i (for eksempel daglig leder, styrets leder, styremedlem etc.). For å få tilgang til informasjonen må personens personnummer oppgis. Personnummer fås fra folkeregisteret i personens hjemkommune.

Leveres på epost, normalt innen 10 minutter.


Rolleoversikt med styreverv

Nyttig funksjon for å sjekke hvilke firma en person er involvert i. Denne funksjonen hjelper brukeren å avdekke eventuelle konkursryttere eller finne interessante forbindelser mellom ulike firma.

Følgende rolletyper registreres i Brønnøysundregistrene: Bestyrende leder, Bobestyrer, Daglig leder, Deltaker med delt ansvar, Deltaker med fullt ansvar, Forretningsfører, Innehaver, Komplementar, Kontaktperson, Styrets leder, Styremedlem, Nestleder, Observatør, Regnskapsfører, Norsk representant for utenlandsk enhet, Revisor, Sameiere, Varamedlem, Eierkommune.

Med Proff Forvalt får du:

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Kunder

Les mer
Link Mobility
3stepIT
EY
Fellesforbundet
PowerOffice
Revisorforeningen
Mazars
Turhus Maskin

Prøv Proff Forvalt helt uforpliktende

Fyll ut skjemaet, sjekk din e-post, logg inn og prøv gratis

Dine kontaktopplysninger
eller be om tilbud