Logg inn på Proff Forvalt

Logg inn

 

Ordbok

Dette er Proff Forvalt sin ordbok som tar for seg ord og uttrykk som fremkommer på vår tjeneste, og som kan være til hjelp for næringsdrivende. Savner du ord, eller har andre spørsmål? Kontakt oss.
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Å

A


Adm.enhet - offentlig sektor (ADOS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Aksjekapital

Aksjekapital er egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Aksjekapital sier noe om størrelsen på et selskap. Fra 1. januar 2012 ble kravet til aksjekapital redusert fra kr. 100 000 til kr. 30 000. Å ta med seg aksjekapitalens størrelse inn i en kredittvurdering har dermed blitt enda viktigere. Proff Forvalt inneholder oppdatert aksjekapital på alle AS i Norge.


Aksjeselskap (AS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Aksjonærer

Er du i tvil om et firma driver seriøst eller om de kan betale for seg? Informasjon om eiere gir deg det helhetlige bildet, og kan ofte hjelpe deg på vei. Proff Forvalt inneholder informasjon om de 20 største eierne til alle AS som har levert årsregnskap. For AS som ikke har levert årsregnskap, hentes aksjonærer fra stiftelsesdokumentet.


Allment aksjeselskap (ASA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Anbudsregler i Norge

Det er kun offentlige instanser som er pliktige til å offentliggjøre sine anbud via EU's database og den Norske databasen DOFFIN (Norsk Lysningsblad). Regelverket er delt inn i to ulike kategorier:

EØS-terskelverdiene: For offentlige oppdrag som overstiger terskelverdiene, som er definert etter type innkjøp, er det plikt til å kunngjøre både i DOFFIN og i EU's TED-database. Kunngjøringene sendes Norsk Lysningsblad som også videreformidler til TED-databasen.

Nasjonale terskelverdier: Norge har også innført nasjonal kunngjøringsplikt for offentlige oppdrag med en verdi under EØS-terskelverdiene. Det betyr at oppdrag i intervallet mellom nasjonal terskelverdi og opp til EØS-terskelverdiene skal kunngjøres i DOFFIN-databasen, men ikke i EU's TED-database.

Finn informasjon om oppdaterte forskrifter om terskelverdiene på www.regjeringen.no.


Anbudsvarsling pr e-post

Har du behov for total oversikt over offentlige og private anbud, eller skreddersydd anbudsvarsling på e-post? Kontakt oss.


Andre bo (BO)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre enkeltpersoner (PERS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre ikke juridiske personer (IKJP)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Andre rentekostnader:

Andre rentekostnader:  Alt av renter (f.eks. utestående fordringer, kassakreditt)


Annen fysisk enhet (AAFY)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Annen juridisk person (ANNA)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Annet foretak jf. særskilt lov (SÆR)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Ansvarlig selskap (ANS)

Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tjenesten og gjør et utvidet søk.


Antall ansatte

Statistisk sentralbyrå innhenter informasjon om antall ansatte i firma fra Trygdekontorene. Antall ansatte gir indikasjon på om det er aktivitet i firmaet eller ei. Proff Forvalt viser i tillegg fordelingen av ansatte på avdelingskontorer dersom det finnes.


Arbeidskapital:

Formel:

SLG + SAP + SEK - SAM

SLG: Sum langsiktig gjeld
SAP: Sum avsetninger til forpliktelser
SEK: Sum egenkapital
SAM: Sum anleggsmidler

Kommentar:  Viser forskjell mellom langsiktig kapitalplassering og anleggsmidler. Bør utgjøre min. 50% av varelager.

Negativ Positiv
< 0 > 0

Utbytte:

Utbytte er kapital som betales ut til aksjonærene. Dette trekkes av egenkapitalen. Det er i enkelte bedrifter vanlig å betale ut utbytte av overskuddet.

Utbytte er i klassisk økonomi et instrument for å flytte penger fra robuste selskaper over i vekstselskaper.

Utbytte føres som en post under kortsiktig gjeld

Prøv gratis og uforpliktende her!
Se alle fordeler med forvalt her!
Pris fra:
567,-
mnd.
Prøv gratis og uforpliktende her!
Med Proff Forvalt får du:

All næringslivsinformasjon samlet i en oversikt

Du får til og med kritisk informasjon fra årsregnskap manuelt tastet inn slik at du ikke går glipp av noe.

Ratingssystem med konkurssannsynlighet

Med tilgang til vår konkursprediksjon ser du de økonomiske musklene til bedriftene du søker på.

Skreddersydd e-postvarsling

Bli løpende oppdatert om bedrifter som er interessante for deg. Du velger selv hva du ønsker å overvåke.

Enkel oversikt over roller i næringslivet

Finn forbindelser i næringslivet og skaff deg nye kunder med vårt unike rolleverktøy.

Relevante ringelister for din bedrift

Velg ut bedrifter på region, bransje, størrelse og økonomi, og finn nye kunder med kun få tastetrykk.

Tilgang til eiendomsregistrene

Få enkelt tilgang til gebyrbelagt eiendomsinformasjon, ta grunnboksutskrift eller finn pant på eiendom.

Prøv tjenesten gratis i dag!

Utvalg av kunder

Referanser

Proff Forvalt gir oss verdifull informasjon i forbindelse med vår verve- og organisasjonsstrategi. For eksempel får vi lokalisert virksomheter hvor vi har mindre enn 50 prosent organiserte, altså hvor det er gode muligheter til å øke medlemstallet. Se flere kundekommentarer
Hva er
Proff Forvalt
Få nøkkeltall til årsregnskap i en online oversikt hvor du i tillegg får kritisk informasjon manuelt tastet inn, som f.eks. kommentarer fra revisor eller styremedlemmer. Mer om årsregnskap
Kreditt-ratingen gir deg et raskt innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, mens andre kilder gir deg et dypere og mer helhetlig bilde. Mer om kredittsjekk
Hold deg løpende oppdatert ved å overvåke viktige kunder eller konkurrenter. Du velger selv hvilke bedrifter og kilder du får varsel om per e-post. Mer om varslinger
Finn nye kunder og unngå bedrifter som ikke kan betale. Med få tastetrykk kan du lage oppdaterte ringelister som er relevante for din bedrift. Mer om telefonliste her!
Ingen
kredittkort
Proff® Forvalt ©Proff AS.
Langkaia 1, 0150 Oslo.
Telefon 21 51 66 02.
Om cookies
Nettbutikk
Bransjeoversikt
Sitemap